Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Hoitola Avenue / Routa Invest Oy
Y-tunnus 3009118-5
osoite: Honkatie 1, 00270 Helsinki
kotipaikka: 08100 Lohja
puhelin: 040 6290700
sähköposti: hoitola.avenue@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Janika Tuomi
osoite: Kullervonkatu 12 A 9
kotipaikka: 08100 Lohja
puhelin: 040 6290700
sähköposti: hoitola.avenue@gmail.com

Henkilörekisterin nimi
Hoitola Avenuen asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Hoitola Avenuen ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen yksilöllisen ja laadukkaan palvelun toteuttamiseksi, mahdollisten ongelmien selvittämiseen, yhteydenpitoon varausten varmistamiseksi sekä mahdollisiin muihin palveluun liittyviin yhteydenottoihin.
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa
Henkilörekisteriin merkitään/ tallennetaan seuraavat tiedot:
 • Asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten varatut ajat, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • Asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit sekä teksti- tai videoviestit
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

 • Asiakkaalta itseltään palvelun varaamisen yhteydessä nettiajanvarauksella, kasvotusten, sähköpostitse tai puhelimitse varatessa.

Edellä mainitun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Evästekäytännöt

Www-sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää palvelumme laatua. Kävijätiedot ovat anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa pääteelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa selain ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastollisen seurantaan.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Kellonaika
 • Käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
 • Selaintyyppi ja päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle
 • Miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle

Kolmannen osapuolen evästeet

Www-sivustollamme voi olla painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Käytettäessä näitä painikkeita, käytettävältä palvelulta voidaan asettaa eväste käyttäjän päätelitteelle. Nämä evästeet eivät ole Hoitola Avenuen hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä on kyseisen osapuolen nettisivulla.

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet, mutta selaimen asetuksia muuttamalla voidaan estää uusien evästeiden tallennus, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitus ennen uusien evästeiden tallentamista.

Evästeiden käyttö voidaan estää määrittämällä selaimen asetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos evästeiden tallennus estetään tai poistetaan käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimesta, vaan se on poistettava selaimen kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Hoitola Avenue käsittelee henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä ja tekee yhteistyötä sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.